Elfiske i nedre delen av Emån 2009

Emån och Mörrumsån är de två viktigaste laxvattendragen som mynnar till egentliga Östersjön. I båda finns det även stor havsöring som är viktig för det omfattande sportfiske som bedrivs i båda vattendragen. I samband med att M74 skapade stor dödlighet bland odlad lax på 1990-talet så beslöt Fiskeriverket 1993-94 att börja med årliga elfisken även i Emån på de sträckor som utnyttjades av lax och havsöring. Dessa fisken har sedan fortsatt till och med 2008. Antalet lokaler har skiftat något genom åren, efter 2005 tillkom tex tre lokaler uppströms fiskvägarna i Finsjö för att kunna följa utvecklingen mellan Finsjö och Högsby. Inför 2009 koncentrerade Fiskeriverket sin uppföljning till Mörrumsån som utsetts till sk indexvattendrag för lax.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss