Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Enskilt drivna verksamheter inom socialtjänsten i Kalmar län 2008/2009

Rapporten är i första hand en sammanställning av förekomsten av enskilt drivna verksamheter inom socialtjänstens område i Kalmar län vid årsskiftet 2008/2009. Vissa jämförelser görs med landet i övrigt liksom med situationen så som den skildrats i tidigare rapporter. Jämförelser görs även med kommunalt drivna verksamheter i länet. Vidare finns en beskrivning av den formella regleringen, vissa avgränsningar m.m. Några av förhållandena som belyses är följande: * Kalmar län har relativt många tillstånd enligt socialtjänstlagen (SoL) inom individ- och familjeomsorgens område i förhållande till övriga landet. Flest tillstånd finns inom barn- och familjeområdet (13 tillstånd med 153 platser) samt missbruksområdet (11 tillstånd med 196 platser).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_01&context=36