Lex Sarah i Kalmar 2007

Länsstyrelsens undersökning visar att antalet Lex Sarah utredningar ökade under åren 2005 till 2006, däremot har antalet utredningar minskat under 2006-2007. Att kommunerna tillämpar lagstiftningen på olika sätt är dock uppenbart. Det kan vara så att vissa kommuner väljer att hantera missförhållanden inom ramen för avvikelse/klagomålshanteringen, i stället för Lex Sarah. Länsstyrelsens erfarenhet är att det kan vara svårt för kommunerna att veta när Lex Sarah är tillämplig i förhållande till annan avvikelserapportering. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (SOSFS 2000:5) står; återkommande brister i omsorgen kan sammantaget utgöra allvarliga missförhållanden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_20&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss