Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hotspots för sällsynta svampar i Ölands sandstäpper & annan sandvegetation

Buksvampar (Gatseromyceter) såsom jordstjärnor, stjälkröksvampar, diskröksvampar är svampar väl anpassade till torra och på andra sätt ekologiskt krävande naturtyper. Genom sin speciella morfologi och ekologi utgör de ett mycket viktigt inslag i mer eller mindre stäppliknande miljöer. Påfallande många har sina växtplatser i kalkrika områden med sandmarker utsatta för speciella klimatförhållanden såsom långvarig torka, oregelbunden nederbörd och höga sommartemperaturer. De olika vegetationstyperna på sandmarker beskrivs i rapporten liksom dess karakteristik och mångfald av svampar och kärlväxter. Viss utblick görs även internationellt. Skillnaderna mellan vegetationen i olika sandrika områden är stor bl.a. tack vare olika hög grad av påverkan av kalkrik sand resp. urlakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_14&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss