Spetssandbi och andra rödlistade sandbin beroende av sälg- och videblommor i Sverige

Den på sälg- och videpollen (Salix-arter) specialiserade arten spetssandbi Andrena apicata är i svenska rödlistan 2005 klassad som NT, missgynnad. Föreliggande rapport redovisar en inventering samt bedömning av artens aktuella bevarandestatus i Sverige. Även landets övriga rödlistade Salix-beroende sandbiarter batavsandbi A. batava (EN, starkt hotad), rapssandbi A. bimaculata (VU, sårbar) och busksandbi A. morawitzi (CR, akut hotad) samt den nyligen påträffade arten flodsandbi A. nycthemera (endast 1 lokal, motsvarar CR) eftersöktes på de inventerade lokalerna. Resultatet inklusive historisk sammanställning visar att spetssandbiet är känt från totalt 27 lokaler perioden 1917 – 2006. Av lokalerna ligger 25 i Skåne och två på Öland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_12&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss