Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsvärda arter i fyra lövskogsområden utmed Emån - En inventering med fokus på vedlevande insekter och trädlevande lavar.

Fyra lövträdsmiljöer i anslutning till Emån inventerades under 2006 på skyddsvärda organismer. De undersökta lokalerna, Läggevi, Bankeberg, Åsebo och Berga gård, är varierade och utgörs främst av blandskogar med huvudsakligen gran, ek och i fuktigare partier björk och al. Inslag finns ofta av andra lövträd som rönn, lind och asp. Dessutom förekommer bl a bestånd med svämskog, trädbevuxen betsmark, krattskog och betesskog. Alla ligger i nära anslutning till Emån utmed sträckan mellan Fliseryd och Högsby. Inventeringen har fokuserat på vedlevande insekter, främst skalbaggar, och trädlevande lavar. Insektsinventeringen har genomförts med hjälp av fyra fönsterfällor på respektive lokal, samt genom fältinventeringar och sållningar av mulm i gamla träd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss