Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljötillståndet i Kalmar län 2007

Bedömningarna gjordes av sakkunniga på Länsstyrelsen hösten 2006. De visar sammantaget att utsikterna att nå miljökvalitetsmålen i Kalmar län är dystra, men situationen är inte hopplös och mycket görs på miljöområdet. Andelarna gröna, gula och röda ”gubbar” blev ungefär lika stora. Drygt två tredjedelar av de regionala miljömålen bedöms alltså i dagsläget som svåra eller mycket svåra att nå. De miljökvalitetsmål som bedöms vara svårast att nå är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Bedömningen liknar den nationella.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_18&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss