Hamnar i Kalmar län. Vilka behöver tillståndprövas?

Denna sammanställning över Kalmar läns hamnar har gjorts mot bakgrund av att vissa hamnar ska tillståndsprövas enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Syftet med rapporten har bl.a. varit att få en bättre bild över hamnarnas mottagningskapacitet och vilken verksamhet de idag bedriver. Underlaget kan vara till vägledning för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter vid bedömning av vilka hamnar som ska tillståndsprövas och kan ses som en del av Länsstyrelsens tillsynsvägledning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_09&context=36