Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Barnperspektiv vid ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Enligt regeringens s k regleringsbrev för år 2006 och 2007 skall länsstyrelserna, bl a, tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i planeringen. I regleringsbrevet för 2006 framgick under regeringens "mål" att länsstyrelserna inom sin verksamhetstillsyn skulle redovisa hur barnperspektivet, särskilt synpunkter från flickor och pojkar, har beaktats i ärenden inom socialtjänsten samt i vilken utsträckning kommuner gör barnkonsekvensanalyser. I regleringsbrevet för 2007 framgår att länsstyrelserna inom sin verksamhetstillsyn skall redovisa vilka insatser som genomförts för att stödja arbetet med att integrera ett barnperspektiv i socialtjänstens arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_21&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss