Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bottenfaunaundersökningi Kalmar län 2005

Årets undersökning har omfattat totalt femton lokaler, tio lokaler i rinnande vatten och fem sjölitoraler. Sex prover har tagits i länets södra del i Hagbyån, Nättrabyån och Lyckebyån. Två prover har tagits i Alsterån. Dessa åtta lokaler har undersökts som ett led i länsstyrelsens kalkeffektuppföljningsprogram. Kalkning sker kontinuerligt vid dessa lokaler. Sex prover har tagits i Emån varav fem i Grönskogsområdet. Ett prov har tagits i Virån. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar (ej i sjöar) samt naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_08&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss