Havet och människan - miljösituationen i Kalmar läns kustvatten.

Människorna i Kalmar län har i alla tider varit beroende av Östersjön: havet har gett föda, fungerat som transportled och mottagare av avfall och även gett avkoppling från vardagens arbete. Det sistnämnda har blivit allt viktigare i vår tid. Kustens miljö undersöks och iakttas av många olika intressenter, som var och en ger sitt bidrag till bilden av ett förändrat hav. Men det är svårt att få en överblick. Länsstyrelsen har uppdragit åt miljöjournalisten Thorsten Jansson att utarbeta föreliggande rapport om förhållandena över och under vattenytan. Avsikten är att ge dig som berörs av kust och hav en samlad bild av vad som lett fram till dagens situation och vad som behöver göras för nå en god miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_23&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss