Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Kalmar län 2002

På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 2002 genomfört bottenfaunaundersökningar i ett antal av länets sjöar och rinnande vatten. Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Dessutom har påverkansgraden av näringsämnen/organiskt material, födounderlaget för fisk samt bottenfaunans naturvärden bedömts vid de olika lokalerna. Sammanlagt 23 lokaler har undersökts och alla ingår i olika kalkningsprojekt. Samtliga fyra sjöar samt elva rinnande vatten bedömdes som opåverkade av försurning (A), och här tycks kalkningsverksamheten alltså fungera väl (tabell 1).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss