Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet

Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Kalmar län under år 2000-2005. Arbetet sker i samråd och samarbete med ett stort antal lantbrukare och markägare. Projektets mål är att arealen välhävdade, fuktiga och våta miljöer i det öländska odlingslandskapet ska öka. Över 160 kvadratkilometer, fördelat på 18 områden, kommer att beröras av olika åtgärder. Projektområdena består av värdefulla, fuktiga och våta miljöer med en fantastisk artrikedom som ska bevaras och/eller förstärkas. Alla projektområdena är föreslagna av regeringen att ingå i Natura 2000, ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__3&context=36