Landskapets Agrara avtryck. Agrar landskapsanalys i Kalmar län.

"Kalmar län, både den småländska och den öländska delen, är ett utpräglat bondeland. Den jord- och skogsbrukande bonden sätter fortfarande tydliga avtryck i länets befolkningsstatistik, näringslivsstruktur och odlingslandskap och till det av bonden och dennes husdjur formade landskapet knyts merparten av länets höga kultur- och naturvärden. Arbetet med att bevara och vårda länets natur- och kulturvärden handlar i hög grad om bondens landskap och om att känna till hur det skapats. Det är ett arbete som utförs på bred front - den enskilde bonden, byalaget, hembygds- och naturskyddsföreningen, kommunen, skogsvårdsstyrelsen, länsmuseet och länsstyrelsen m.fl. har alla en uppgift i arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__6&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss