Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kalkade kärr vid Lillån.

I Lillåns avrinningsområde i Kalmar läns nordvästra del våtmarkskalkades 1987 och 1991 tre kärr, Stormossekärret, Födekulla mad och Jössagölen. Den totala kalkade arealen uppgår till 72 hektar. Fem ton mald kalksten spreds per hektar vid båda tillfällena. Ett fjärde kärr – Svartgöl – lämnades okalkat som referensyta. En botanisk undersökning på uppdrag av Vimmerby kommun gjordes för att dokumentera effekten av kalkningen. Förundersökning skedde hösten 1987 och uppföljning 1991 och 1998. I varje kärr lades en 2x2 m provruta ut och träd-, busk-, fält- och bottenskiktets täckningsgrad bedömdes. Vid 1998 års inventering upprättades även en översiktlig beskrivning av omgivande kärrets vegetation. Resultatet är att artantalet har ökat på alla ytor, oberoende av om området kalkats eller ej.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_16&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss