Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsanalys av övergödningsproblemet i Kalmar läns kustvatten

Flera utav de mätprogram som bedrivs i Kalmar läns kustvatten indikerar en övergödningssituation och behovet att genomföra åtgärder för att minska närsaltsbelastningen på kustvattnet är stort. Möjligheterna att åstadkomma en förbättring av tillståndet i kustvattnet är små då det inte finns styrmedel i form av lagar och förordningar samt ekonomiska incitament för att ens komma i närheten av de mål som fastlagts av regering och riksdag. Länsstyrelsen har i stort sett använt alla lagliga styrmedel som finns. För att uppnå det av regeringen beslutade målet om att näringsförhållandena i kust och hav skall motsvara 1940-talets nivå inom en generation krävs en reduktion av den totala kvävebelastningen med ca 60 % och för fosfor med ca 65 %.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_18&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss