Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mer eller mindre lika? - Utvärdering av Kalmar läns jämställdhetsstrategi

År 1995 utgick ett regeringsuppdrag till Sveriges länsstyrelser att ta fram en strategi för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, med syfte att förbättra genomslagskraften för de nationella målen för jämställdhetspolitiken på regional nivå. Den fastställda strategin för Kalmar län som omfattade perioden 1996-2000, har nu utvärderats. År 1995 utgick ett regeringsuppdrag till Sveriges länsstyrelser att ta fram en strategi för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i respektive län, för att förbättra genomslagskraften för de nationella delmålen för jämställdhetspolitik på regional nivå. Jämställdhetsstrategierna skulle omfatta åren 1996-2000 och huvudsakligen behandla den utåtriktade verksamheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_19&context=36