Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nätprovfiske i Kalmar län 1999

På uppdrag av Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Kalmar län utfördes under sommaren 1999 en undersökning av fiskfaunan i 5 stycken sjöar inom länet. Undersökningen som bestod av standardiserat provfiske med översiktsnät omfattade sjön Allgunnen i Alsteråns vattensystem, sjöarna Hjortesjön, Virserumssjön och Stora Hammarsjön i Emåns vattensystem samt sjön Hummeln i Viråns vattensystem. Undersökningen utfördes enligt den standardiserade metodik som tagits fram av Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium och vilken finns redovisad i Miljöhandboken. De senaste standardnäten översiktsnät "Norden" användes vid provfisket. Huvudsyftet med nätprovfisket var att följa upp försurningens inverkan och den effekt som kalkningen har haft på fiskfaunan i sjöarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_19&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss