Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturinventering - Silverån mellan Hagelsrum och Rosenfors, Hultsfreds kommun

Silverån, sträckan Rosenfors-Hagelsrum, ingår i det paket av rensnings- och invallningsföretag för vars genomförande riksdagen genom beslut 1978 beviljat särskilt statsbidrag. Bakgrunden är de svåra översvämningar som medjämna mellanrum drabbar Emådalgången och Silveråns nedre delar. Denna inventering görs som underlag till en miljökonsekvensbeskrivning inför detta rensnings- och invallningsföretag. Inventeringen omfattar mark i översvämningszon som inte är åkermark och en del områden med potentiellt höga naturvärden i anslutning till denna översvällmingszon. Alla rödlistade arter som noterats i denna inventering kommer att rapporteras till ArtDatabanken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_14&context=36