Grus- och moräntillgångar i Kalmar län

Sveriges geologiska undersökning har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län genomfört inventeringar av naturgrustillgångarna i Borgholms, Mörbylånga, Emmaboda och Torsås kommuner. Morän har tidigare inventerats i delar av Nybro och Kalmar kommuner (Knutsson m. fl. 1979 och Rudmark och Linden 1982). Moräninventeringarna har kompletterats med ett område omkring Vissefjärda, vilket till viss del sammanfaller med tidigare områden i Kalmar kommun, men även norra Torsås och delar av Emmaboda kommun berörs. Moräninventeringen redovisas i kap 10. Även en inventering av berg lämpligt krossäridamål har genomförts inom ramen för detta uppdrag. Berginventeringen redovisas i en separat rapport, (SGU Regionala inventeringar av grus m.m.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_14&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss