Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Silverån - Brusaån 1987 - 1990. Vattenkvalitet och påverkan.

Emåns vattendragsförbunds vattenkemiska undersökningar i Silverån och Brusaån 1987 - 1990 har redovisats och bedömts. För kväve och fosfor är påverkan obetydlig. För syrehalten är påverkan tydlig nedströms Silverdalens pappersbruk och nedströms sjön Hulingen. Avloppsvattenutsläpp från pappersbruket och fyra kommunala avloppsreningsverk har redovisats för 1987 - 1990. Förslag till dygnsriktvärden för utsläpp från pappersbruket med avseende på 8007, COD, TOC och SÄ har beräknats. Dessa värden är givna så att inte målsättningen för vattenkvaliten i Silverån, klass 3, ska överskridas. Jämförelse har gjorts med äldre undersökningar och bedömningar. Avfallsdeponier och förorenade markområden har redovisats på karta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss