Friluftslivets riksintressen - Kalmar län

Riksintressanta områden för friluftsliv redovisades för första gången 1972 i en rapport utgiven av dåvarande civildepartementet. 1973-75 och 1986-88 gjordes en översyn och komplettering av riksobjekten. En preliminär sammanställnitlg av länsstyrelsens förslag till riksintressanta områden för friluftsliv i Kalmar läns fastland kom ut i mars 1988. Denna är nu omarbetad i överensstämmelse med naturvårdsverkets beslut 1988-10-31. Föreliggande sammanställning innehåller således beskrivningar och avgränsningar av de områden på länets fastlandsdel som är av riksintresse för friluftsliv enligt 2 kap 6 § andra stycket naturresurslagen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1989
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1989_11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss