Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fastställda skyddsområden för grundvattentäkter i Kalmar län

För närvarande finns i Kalmar län fastställda skyddsområden och skyddsföreskrifter för 23 kommunala grundvattentäkter. Flertalet har länsstyrelsen Fastställt med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, vilket blev möjligt genom en lagändring 1964. Länsstyrelsen kan på så vis närmare ange för dem som berörs av skyddsområdet vad de har att iaktta enligt det allmänna aktsamhetsstadgandet i 2 kap 63 § vattenlagen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1979
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1979_02&context=36