Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 apr 2024 klocka 08.30 - 16.00

Utvecklingsdag Barnets rättigheter i samhällsplanering - Hur och varför?

ett kollage med bilder från stadsmiljö

Hur kan vi lokalt och regionalt stärka barnrättsfrågor i processer med samhällsplanering? Så att vi möter kraven i barnkonventionen om barnets bästa, om dialog och delaktighet? Och hur blir ambitionen i barnkonventionen praktiskt möjlig? Vad säger lagen och hur gör vi det i praktiken? Barnrättsfrågor är viktiga hållbarhetsfrågor också i arbetet med Agenda 2030. Välkommen!

Dagen syftar till att ge stöd och verktyg för samverkan mellan funktioner inom samhällsplanering och barnrättsfrågor och social hållbarhet både lokalt i en kommun men också i samverkan regionalt. Hur planerar vi så att vi tillgodoser barnets bästa när det gäller bostadsförsörjning, hemlöshet, rätt till trygghet, rätt till fritid och rätt till delaktighet?

Susann Swärd håller i dagen och programmet varvar föreläsning och med gruppdialog kring viktiga barnrättsprinciper och utmaningar. Susann är verksamhetschef för Rättighetsfokus och människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Hon har över 20 års erfarenhet av att arbeta både praktiskt och strategiskt med barnrättsfrågor.

Program (uppdateras efterhand)

8.30 kaffe och incheckning

9.00 Välkommen Pär Hansson, Enhetschef och länsarkitekt Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Kalmar län

9.10 -12.00 Susann Swärd Barnrätt och samhällsplanering - Hur och varför?

lunch

13.00 - 13.30 Ett verktyg, Checklista Social hållbarhet i samhällsplanering, Samhällsbyggnadsenheten och Enhet för social hållbarhet, Länsstyrelsen Kalmar län

13.30 - 15.30 Susann Swärd Barnrätt i praktiken kopplat till samhällsplanering

15.30-16.00 Avslut och fika

Målgrupp: Kunskapsdagen riktar sig till planhandläggare, planarkitekter, barnrättskoordinatorer, samordnare barn och unga, strateger inom social hållbarhet i kommun och region i Kalmar län. Chefer och förtroendevalda inom samhällsplanering är välkomna fram till lunch.

Vi vill skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter lokalt så därför vill vi gärna att ni kommer några stycken från vardera kommun/region.

Meddela ev. tillgänglighetsbehov och kost till helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Det finns personer med doftkänslighet med under dagen, så vi ber dig att vara försiktig med parfym! Tack för din hjälp.

Dagen är en samverkan mellan Länsstyrelsen och Kommunförbundet

loggor för länsstyrelsen och kommunförbundet
Var:
Forum Oskarshamn, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 april klockan 12.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss