Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 mar 2024 klocka 08.15 - 18.00

Mittlandet - en levande bygd som myllrar av liv

Mittlandet

Varmt välkomna till en dag som handlar om Mittlandets mångfald. Vi kommer att diskutera allt från skog, kärr och gräsmarker till betande djur, fåglar och fornlämningar.

Konferensen är en del i ett treårigt samverkansprojekt med syftet att bevara och stärka Mittlandets olika värden.

Under dagen ska vi dela med oss av de tankar som dykt upp under åren som projektet pågått. Vi hoppas att vi under konferensen kommer att få nya idéer och hitta nya samarbeten inför det fortsatta arbetet 2024, liksom för Ölands Mittlands framtid.

Preliminärt program

8.15 Registrering, FIKA, utställningar, bokbord, informationsplatser, infotavlor
9.00 Välkomnande av Allan Widman, Landshövding i Kalmar län
9.10 Inledande ord om Mittlandsprojektet. Susanne Forslund, projektledare Mittlandet
9.20 Mittlandet – det artrika mosaiklandskapet. Jonas Victorsson, Länsstyrelsen
9.40 Samverkan i Sveriges mest komplexa landskap, Mittlandet. Susanne och Jonas
10.00 Paus
10.20 Bete i skogen. Sven G Nilsson
11.00 Utedrift på Öland. Erik Sandell, Lantbrukare Isgärde
11.30 Gruppdiskussion

12.00 LUNCH

13.30 Järnåldern i Mittlandet. Ludvig Papmehl-Dufay, Linnéuniversitetet
14.00 Fåglar i Mittlandet – en fågelfauna i förändring. Anders Waldenström, Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF)
14.30 Igelmossen – vad händer i Mittlandets våtmarker? Börje Ekstam, Linnéuniversitetet
15.00 FIKA
15.30 Vattenlandskapet – kan vi återskapa det? Martin Hederskog, Länsstyrelsen
16.00 Hur går vi vidare - inom projektet och efter projektet?
Susanne Forslund inleder därefter diskussion
16.50 Sammanfattning och avslutning
17.00 Mingel kring utställningar och information
18.00 Slut

Moderator Magnus Hellgren, Region Kronoberg.

Anmäl eventuella kostallergier eller specialkost via mejl till Susanne Forslund.

Var:
Ekerum konferensanläggning
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
01 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss