Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21- 18 jan feb klocka 09.00 - 15.00

Grundkurs i ekologisk fruktodling

Närbild på äpplen i ett äppelträd.

Foto Cecilia Kilbride

Är du intresserad av att börja odla frukt eller utveckla en befintlig fruktträdgård? Välkommen att gå en digital grundkurs i ekologisk fruktodling under tre söndagar med fruktrådgivare Kirsten Jensen.

Kursen är uppdelad på tre tillfällen som tillsammans ger grundläggande kunskap om allt från bevattning till val av sorter, grundstammar och växtskydd. Se mer i programmet. Vänligen observera att innehållet kan komma att justeras något, men start- och sluttider gäller.

Länsstyrelserna i Gotlands- och Kalmar län anordnar kursen tillsammans. Den riktar sig i första hand till blivande odlare som är intresserade av att anlägga en ny fruktodling om minst 0,3 hektar i länen. Den passar även dig som vill komplettera en äldre äppelodling eller större fruktträdgård med minst 50 nya kronträd inom 1-4 år.

Kirsten Jensen är rådgivare inom frukt- och bärodling på länsstyrelsen i Västra Götalands län och har många års erfarenhet av ämnet.

Program

 

Del 1

21 januari 2024

09.00–09.10

Presentation

09.10– 10.30

Året runt i äppelodlingen. Vad ska man tänka på? Tid, försäljning, val av odlingssystem och produkter, val av plats (väderstreck, frostrisk, frostskydd, lä, jord, dränering, stängsel).

10.45– 11.40

Bevattning och -metoder, tillstånd, placering. Våtmark kontra damm, krav på vattenmängder. Åtgärder före plantering: jordanalys, hur man gör, vilka analyser, laboratorier, gödsling, gröngödsling.

11.50– 12.45

Vad består ett träd av? Grundstammar, mellanförädlingar, ädelris, ympning/chip budding. Egna träd eller beställning på plantskola – fördelar och nackdelar.

13.45– 15.00

Planteringssystem och avstånd, skorvbarrierar, pollineringsträd, pollineringsmönster, uppbindning, ogräsbekämpning, redskap och metoder.

 

Del 2

28 januari 2024

09.00– 09.50

Val av sorter? Vad ska man tänka på (mottaglighet/resistens/motståndskraft). Skorv och kräfta. Smittorisker inom och nära odlingen, strategier för att hantera dessa. Lagringsbarhet. Vad vill butikerna ha? Vad kan säljas direkt till kund?

09.55– 10.45

Intensiv eller extensiv odling? Arbetsinsats kontra produktkvalitet kontra intjäning? Sorter för förädling? Vad menas med de gamla kultursorterna? Skötselkrav? Och hur kan de säljas?

11.05– 12.00

Omplantering och jordtrötthet – vad kan man göra? Hur trädet sköts första året efter plantering, beskärning den första tiden.

13.00– 14.00

Roger Tiefensee talar om ekonomi i ekologisk fruktodling och egna erfarenheter.

14.05–15.00

Odlare berättar om sin odling.


Del 3

18 februari 2024

09.00– 11.00

Växtskydd de första åren. Skadegörare i äpplen samt strategier för att hantera dem. Ekologiska bekämpningsmedel och metoder. (Inklusive rast.)

11.05– 12.00

Biologisk mångfald som hjälp i växtskyddsarbetet.

13.00–14.00

Biologisk mångfald som hjälp i växtskyddsarbetet.

14.15–15.00

Frågestund och avslutning.

 

Var:
Digital kurs
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
17 jan 2024

Anmäl dig

Din anmälan gäller för alla tre kurstillfällen. Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 januari klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss