Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional årlig miljömålsuppföljning 2023 för Jönköpings län

Utvecklingen för klimatet är oroande. Den ökande mängden växthusgaser i atmosfären leder till ett allt varmare och instabilare klimat som får negativa effekter för människor och miljö. Största delen av länets utsläpp kommer från resor och transporter samt el och värme. Det finns stora möjligheter att minska utsläppen men takten måste öka och klimatanpassningsarbetet behöver förstärkas. Trenden för biologisk mångfald i länet är negativ och fler insatser behövs. För att motverka habitatförändringar och överexploatering krävs samverkan och planering på landskapsnivå med samtidig hänsyn till effekter av ett förändrat klimat. Utmaningarna kring att nå en giftfri miljö är många.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=314&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss