Ett jämställt Jönköpings län 2024-2027

För att uppnå jämställdhet behöver aktörer inom alla områden i samhället bidra i arbetet. Länsstyrelsen har i uppdrag att främja arbetet med jämställdhet i länet och fick 2023 i uppdrag av regeringen att ta fram nya länsstrategier för jämställdhet för 2024–2027. Enligt uppdraget bör strategierna beröra ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och jämställdhetsintegrering inom civil beredskap. Strategin Ett jämställt Jönköpings län beskriver länets behov och förutsättningar med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen. Syftet med strategin är att ange en riktning för arbetet med jämställdhet i länet och stärka arbetet för jämställdhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=311&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss