Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utredning av översvämningar i januari 2023 i Jönköpings län

Med anledning av höga flöden i Jönköpings län under januari och februari månad 2023 gav Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag åt Länsstyrelsen i Jönköpings län att genomföra en utredning för att beskriva översvämningarnas omfattning. Efter överenskommelse med MSB bestämdes att utredningen huvudsakligen skulle omfatta vattendragen Lagan (uppströms Värnamo till inflödet av Härån) samt Storån (mellan sjön Flaten ned till inloppet i Bolmen). Ambitionen med tredningen har varit att skapa en sammanhållen bild av översvämningens förlopp, hanteringen av händelsen och dess konsekvenser samt skapa underlag för framtida hantering och åtgärder vid kommande översvämningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=285&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss