Nätprovfiske i Jönköpings län 2020

I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 16 sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2020. Syftet med provfiskena har i de flesta fall varit kalkeffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats. Syftet med provfisket i Sötåsasjön var att följa upp fisksamhället inom Natura 2000 området. Provfisket i Landsjön utfördes i samverkan med fiskevårds-områdesföreningen och Jönköpings kommun och var en del av provfiskeprogrammet ”fisk i väderfulla vatten” och syftade både till att följa upp fisksamhällets status och bidra till underlag för fiskevårdsområdesföreningens förvaltning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=208&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss