Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2022

Under perioden 17 juli till 12 augusti år 2022 genomfördes elfiskeundersökningar på 66 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Elfisket föregicks av en del nederbörd i början av juli månad. När elfisket påbörjades i västra delen av länet förekom nederbörd mer sällan, vilket resulterade i låga, men i enstaka fall nära normala flöden. I slutet av perioden var det mycket låga flöden i länets östra delar vilket bedöms ha påverkat fiskbestånden negativt i vissa lokaler. Vattentemperaturer var relativt normala. Sammantaget bedöms de yttre förhållandena överlag vid elfisket inte påverkat fiskbestånden mycket eller förklarar de tydliga förändringar av tätheter som inträffade i vissa vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=281&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss