Tillsynsvägledningsplan 2022-2024

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljö-samverkan. Den här tillsynsvägledningsplanen tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen planerar för under åren 2022–2024. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2022. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=97&context=25