Regional lägesrapport 2020–2021 - Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

I november 2020 lanserade vi Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation i Jönköpings län under en tid då mäns våld mot kvinnor hade stort fokus i samhällsdebatten, med anledning av pandemin. Ambitionen var att ge aktörer en riktning i arbetet på våldsområdet och skapa förutsättningar för måluppfyllelse i länet. Arbetet under 2020 - 2021 har för många utav länets aktörer dock inte gått som tänkt då pandemin inneburit omprioriteringar och omställningar i verksamheterna. Aktörerna i länet har visat på ett stort initiativtagande och engagemang kring att arbeta för en förbättrad upptäckt av våldsutsatta vuxna och barn under en tid som för många inneburit en utökad isolering, och som gjort denna målgrupp särskilt utsatt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=139&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss