Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 samt förlängningsåren 2021 och 2022

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, som gäller under programperioden 2014-2020 samt för förlängningsåren 2021 och 2022, syftar till att tillsammans med de övriga struk-turfonderna bidra till att uppnå målen för EU-2020 strategin: En smart och hållbar tillväxt för alla med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska genom stöd och ersättningar stödja landsbygden inklusive fis-kerinäringen och stöden ska gå till investeringar som annars inte har möjlighet att genomföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=85&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss