Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tillsynsplan enligt miljöbalken 2021

Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om allmänna vattentjänster och terrängkörningslagen, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, enheten för förorenade områden och miljödata och enheten för naturskydd och tillsyn, men även inom kulturmiljöenheten och landenheten bedrivs viss tillsyn med koppling till miljöbalken. Planen har arbetats fram av dessa enheter i samverkan och har fastställts av länsrådet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021_16&context=25