Tillsynsvägledningsplan 2020-2022

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljösamverkan. Den här tillsynsvägledningsplanen tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen planerar för under åren 2020–2022. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2020. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020_07&context=25