Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Jönköpings län 2020–2026

Denna strategi utgår ifrån visionen ”ett Jönköpings län fritt från våld” där målsättningen är att verka för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Strategin sträcker sig över perioden 2020–2026. Dokumentet har initierats och tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling och Region Jönköpings län i linje med internationella och nationella mål. I arbetet har en bred representation av länets aktörer involverats för att säkerställa att länets behov och förutsättningar återspeglas i strategins mål. Syftet med strategin är att främja det regionala och lokala arbetet med att förebygga och bekämpa våld samt främja samverkan bland länets berörda aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020_06&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss