Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kommunicera miljömål. En handbok i strategiskt kommunikation för miljömålsarbetet

Arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen – miljömålen i dagligt tal – bygger till stor del på dialog, samverkan och samförstånd. I sådana arbetsprocesser behöver den som leder processerna kunna kommunicera väl. Det gäller att göra visioner tydliga och begripliga, det gäller att skapa engagemang och samförstånd och det gäller att formulera mål, riktlinjer och strategier. Inom länsstyrelsernas samverkansorgan RUS (Regional Utveckling Samverkan i miljömålssystemet) har vi länge talat om behovet av att stödja miljömålssamordnare och andra involverade med en kommunikationsutbildning. Behovet har också påtalats vid många av de nationella sammankomsterna för miljömålssamordnare och andra berörda. Våren 2013 hölls därför den första kursen i miljökommunikation i RUS regi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_35&context=25