Vill du bevara din skogs höga naturvärden?

Som markägare kan du din skog och vet vad du vill bevara. Nu kan du ta initiativet till att skydda din egen skog. Om du äger skogsmark med höga naturvärden kan du göra en intresseanmälan till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Arbetssättet kallas Nya komet (Kompletterande arbetsmetoder för skydd av värdefull skog). 2015 infördes den kompletterande arbetsmetoden i hela Sverige som ett permanent arbetssätt. Nya komet sker i samverkan mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket på uppdrag av Sveriges regering och i samarbete med lokala skogs- och markägarorganisationer. I Jönköpings län sker samarbete med Södra Skogsägarna och LRF.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__10&context=25