Minnen vid vatten - Nissan

Rapporten Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2016 – Nissan, är resultatet av en specialinventering av vattendragens kulturmiljöer. Inventeringsarbetet är kopplat till projekt Kultur Aqua som är en del av miljömålsarbetet -Levande sjöar och vattendrag- vars syfte är att lyfta fram, synliggöra, registrera och värdera kulturmiljöer i och vid vattendrag. Inventeringsperioden har utförts partiellt utmed en 11 mil lång sträcka av Nissan i Jönköpings län under åren 2006, 2012 och 2013, alltså tiden före förändringen i Kulturmiljölagen och begreppet fornlämning från 1 januari år 2014. I och med lagförändringen, med ett åldersrekvisit satt till år 1850, kommer de flesta äldre kvarnmiljöer som utgör fornlämning att vara lagskyddade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss