Kalkningar i Nissan, Huskvarnaån, Tidan och Vätterns tillflöden

Kalkningsverksamheten har utvärderats under åren 2013-2015 i Nissans, Huskvarnaåns och Tidans vattensystem samt Vätterns tillflöden. I dag sprids cirka 4 500 ton kalk i dessa områden vilket är hälften av den kalk som sprids i hela länet. Nissans avrinningsområde är det området i Jönköpings län som är värst drabbat av försurning. Läget på västsidan av det småländska höglandet gör att nederbördsmängden och därmed avrinningen är hög. Detta tillsammans med närheten till kontinenten har gjort att nedfallet av försurande ämnen har varit mycket högt. Huskvarnaåns och Tidans vattensystem samt Vätterns tillflöden har inte lika stora försurningsproblem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_38&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss