Försurning och kalkning i Jönköpings län

Klimatet påverkar i hög grad miljön i våra vatten. Mer regn ger högre flöden och utflödet av försurande ämnen ökar från omgivande marker. Under 2015 var nederbörden på normal nivå men varierade mycket under året. Temperaturen var 1,5 °C över det normala. Höga flöden inföll i början och slutet av året. Nedfall av svavel har minskat markant sedan 1980-talet när mätningarna startade men nedfall av kväve är oförändrat. Återhämtningen av försurning i markvattnet på skogsytor dröjer. Analyser visar på oförändrat låga pH-värden och höga nivåer giftigt oorganiskt aluminium. 2015 spreds 8 949 ton kalk i Jönköpings län, vilket är en minskning med cirka 45 % jämfört med snittet för åren 1997- 1999. 62 % av kalken spreds på våtmark, resten var sjökalkning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss