Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på vattnet i yt- och grundvattentäkter

Projektet har undersökt möjligheten att använda analysresultat från Sveriges Geologiska undersöknings olika databaser, bland annat Vattentäktsarkivet, för att följa upp kvaliteten hos allmänna yt- och grundvattentäkter samt enskilda grundvattentäkter. Syftet har varit att ta fram förslag på indikatorer till miljömålsportalen för att följa upp i synnerhet de dricksvattenrelaterade preciseringarna: Levande sjöar och vattendrag: - Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet Grundvatten av god kvalitet: - Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvattnet för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning Projektet har resulterat i nio förslag till indikatorer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_15&context=25