Vattenförvaltningens kvalitetsfaktorer som miljömålsindikatorer

Projektet har undersökt möjligheterna/lämpligheten att använda vattenförvaltningens kvali-tetsfaktorer och parametrar som miljömålsindikatorer. Resultaten visar att en del av vattenförvaltningens underlag lämpar sig väl för användning vid uppföljningen av miljömålen. Bedömningarna görs på ett likartat sätt över hela landet vid samma tidpunkt och resultaten finns samlade i en databas, VISS. Vattenförvaltningen har information om miljöområden som idag inte täcks in av befintliga miljömålsindikatorer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_10&context=25