Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utvärdering av insatser med att restaurera och återskapa våtmarker 2008-2013

Länsstyrelsen har i uppdrag att till Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisa punkt 59 i regleringsbrevet 2013. Punkten syftar till att sammanställa genomförda insatser och ytterligare behov för åtgärder avseende restaurering och återskapande av våtmarker. Denna rapport utgör en fördjupad redovisning av uppdraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_30&context=25