Utvärdering av insatser med att restaurera och återskapa våtmarker 2008-2013

Länsstyrelsen har i uppdrag att till Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisa punkt 59 i regleringsbrevet 2013. Punkten syftar till att sammanställa genomförda insatser och ytterligare behov för åtgärder avseende restaurering och återskapande av våtmarker. Denna rapport utgör en fördjupad redovisning av uppdraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss