Snöfall i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kalkplan 2014

Kalkplan 2014 omfattar verksamhetsplan för kalkningsverksamheten i Jönköpings län 2014 samt länets underlag till Havs- och Vattenmyndigheten om medel för kalkning. Försurning är länets största miljöproblem. Orsaken är hög belastning av försurande ämnen under lång tid i kombination meden kalkfattig berggrund. Länets västra och sydvästra delar är värst utsatta. Stora delar klassas som mycket kraftigt försurningspåverkade. Trots att nedfallet av försurande svavel har minskat kraftigt kommer effekter i mark och vatten sannolikt att kvarstå länge och motivera kalkningsåtgärder under lång tid. Kalkning är nödvändigt för att nå miljömål avseende Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ett rikt växt- och djurliv samt målet om god ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_27&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss