Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energibalans 2010

Energibalansen är en kartläggning över energiflödena i Jönköpings län. Frågor som besvaras är bland andra; Vilken och hur mycket energi förbrukas i länet? Var används den? Hur mycket el och fjärrvärme produceras i länet? Hur mycket el tillförs utifrån? Hur mycket bensin och diesel används? Hur stora blir koldioxidutsläppen? Översikten som fås utgör underlag för att följa upp satta mål och prioritera åtgärder gällande till exempel energiproduktion, energieffektiviseringar, transportsystemets energiförbrukning och minskad användning av fossila bränslen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_02&context=25