Regional risk- och sårbarhetsanalys för Jönköpings län 2012

Denna rapport omfattar en sammanfattning av risk- och sårbarhetsanalysarbetet för Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Jönköpings län är ett skogslän mitt i södra Sverige, där logistik och tillverkningsindustri är viktiga näringar. Länet korsas av både stora vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Målet med arbetet är att minska risker och öka säkerheten för människor, miljö och egendom, enligt regeringens mål för krisberedskapsarbetet i Sverige. Länets och Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys utgår därför från de nationella skyddsvärdena som har satts upp - människors liv och hälsa, ett fungerande samhälle, miljö och egendom. Dessa har delats upp genom olika indikatorer och återkommer i bedömningarna i analysen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_34&context=25