Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöutredning

Den 1 januari 2010 trädde Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907) i kraft. I förordningen stadgas att myndigheterna ska ha ett miljöledningssystem som bland annat säkerställer att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till har klarlagts i en miljöutredning. Vidare anges att utredningen ska hållas aktuell och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Den första miljöutredningen avseende Länsstyrelsens verksamhet gjordes år 2001. Kunskapen om Länsstyrelsens miljöpåverkan har därefter hållits aktuell genom årlig miljöredovisning och årlig uppdatering av miljöaspektlistan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_21&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss