Plan för bevarande av flodkräftan i Jönköpings län

Jönköpings län har historiskt sett varit landets viktigaste flodkräftområde, men under de senaste 50 åren har flodkräftan gått tillbaka kraftigt inom länet. Detta beror främst på spridningen av svampsjukdomen kräftpest samt försurning. Försurningen motverkas sedan början på 1980-talet genom kalkning, men eftersom spridningen av kräftpest framförallt beror på signalkräftans utbredning har tillbakagången ej kunnat hejdas. Idag är situationen för flodkräftan mycket bekymmersam och ett flertal nya populationer av signalkräfta påträffas vid provfisken varje säsong. Situationen är likartad i hela södra Sverige, men är sannolikt värst i Jönköpings län som i dagsläget bedöms ha landets högsta produktion av signalkräfta samtidigt som produktionen av flodkräfta är en av landets lägsta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_18&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss